НАРЯД

Выпуск вагонов на линию по маршрутам в рабочие дни из депо_№2

Маршрут  График  Выезд из депо  Пересмена  Заезд в депо 
 1 3
6.20 Ш.Б.
14.49
21.10
 1  5 5.15 Яхт.(Скорох.) 13.12
21.29
 1  7 5.17 Ш.Б.
 - 13.37
 1  9 5.42 Ш.Б.  14.00 20.28
 1  11 14.58 Яхт.(Скорох.)
 -  21.23
 6  2  6.13  15.06  21.12
 6  3  5.22 15.16
 21.22
 6  4  5.33  - 12.43
 6  5  5.42  15.27 21.30
 6  7  5.12  14.46 21.07
 6  8  6.07  14.57 21.16
6
(2 выхода)
 9  5.30
15.16 Вод.
-
9.57
 19.42
 6  10 5.38
 14.26 20.35
 6  12 5.03
 14.46
20.53
 подмена 1    7.38  - 12.43
подмена 2
   7.47  -  12.20
 7 3
5.29 Ц.р.
 13.06  21.26
 11  1  5.10 Воен.  13.35
 20.17
 служебный  1 21.10
 3.45
 -  23.11
5.55
служебный
 2  21.15
3.30
 - 23.38
5.57

 

НАРЯД

Выпуск вагонов на линию по маршрутам в выходные и праздничные дни из депо_№2

Маршрут  График  Выезд из депо  Пересмена  Заезд в депо 
 1  1
5.06 Ш.Б.
13.26 21.22
 1  7 5.03 Яхт.(Скорох.) 12.57 21.18
 1  8 5.18 Яхт.(Скорох.)  13.12 21.30
 6  1 5.21 Ц.р.  15.11 21.17
6  2  6.29 Вод.  15.20  21.26
 6  3  5.37 Ц.р.  14.25  20.49
 6  4  6.45 Вод. 14.33  20.57
 6  5 5.08 Вод.  14.41 21.05
 6  6  6.01 Ц.р.  14.52 21.13
 6  7  5.24 Вод.  14.57 21.21
 6  8  6.17 Ц.р.  15.05 21.29
 6  12 6.04 Вод.  14.55 21.01
 6  13 5.13 Ц.р. 15.04 21.10
 подмена 1    7.31  - 13.07
подмена 2
   7.39  -  12.51
 7 2
5.22 Ш.Б.  13.37  20.37
 11  1  5.31 Воен. 13.59  20.43
 служебный  1 21.10 Ц.р.
  3.45 Ц.р.
 -  23.11
5.55
служебный
 2  21.15 Ш.Б.
3.30 Вод.
 - 23.38
5.57

 

ХОДОВЫЕ ВАГОНЫ

Типы вагонов
Инвентарный  №
КТМ 5 М-3
 2051, 2061, 2114, 2122
КТМ 8
 2127, 2128, 2129, 2131, 2132
Татра-Юг
 2001, 2002
К - 1
 2003, 2004, 2006, 2007

 

.

Бригада №1

Ф. И. О.
Класс
 Гармидер А.М.    
 I
 Голосна Т.А.
 III
 Гончаров В.В.
 II
 Денисенко З.И.
 I
 Дудко О.В.
 III
 Жорнирчик Н.В.
 I
 Зайковская Т.В.
 I
 Игнатюк С.Я.
 I
 Клименко О.И.
 II
 Кочерга А.И.
 I
 Маланчук В.Е.
 I
 Морозова Т.С.
 I
 Сырбу Е.В.
 I
 Федорова Л.А.
 III
 Шинкарь Н.Г.
 I

 

ВОДИТЕЛИ

Бригада №2

Ф. И. О.
Класс
 Алешкевич В.Я. 
 II
 Белоусова О.В.
III
 Белякова И.В.
 I
 Бородина В.А.
 III
 Василенко Л.В.
 I
 Гладун С. А. 
 I
 Дяченко Г.В.
 I
 Игнатюк А.В.
 II
 Игнатюк И.В.
 II
 Луцюк Т.И.
 I
 Мельниченко С.В.
 I
 Тетиевская О.П.
 II
 Черная К.П.
 I
 Шынкарь М.А.
 I
 Якимишина Н.Р.
 I

 

.

Бригада №3

Ф. И. О.
Класс
 Гаврилов Ю.А.    
 I
 Гомонова Е.
I
 Жуковская Н.М.
 I
 Кириякиди В.К.
 I
 Клочко В.А.
 I
 Мельничук А.М.
 II
 Надворная Е.И.
 I
 Павленко Т.Д.
 I
Паламарчук Л.Г.
 I
 Подлесная Т.И.
 I
Полевая В.А.
 III
 Синица Н.Т.
 I
 Супрун Т.П.
 I
 Фуртуна М.П.
 II
 Чудило Е.М.
 I
 Шут В.И.
 I
 Шут М.П.
 II

 

Сделать бесплатный сайт с uCoz