НАРЯД

Выпуск вагонов на линию по маршрутам в рабочие дни из депо_№1

Маршрут  График  Выезд из депо  Пересмена  Заезд в депо 
 1  1  5.25 Ш.Б.
 14.16  21.11
 1  2  5.11 Яхт.
 14.32  21.24
 1  4  5.34 Яхт.
 -  12.29
 1  6  6.03 Яхт.
13.27
 20.51
 1  8  5.04 Ш.Б.
 13.44  21.15
 1  12  14.45 Ш.Б.(Ц.р.)
 -  21.04
 3  1  5.15 Воен.
 13.24  21.17
 3  2  5.22 ЧСЗ
 13.48  21.41
 3  3  6.07 Воен.
 14.13  21.20
 6  1  5.36 Ц.р.
 14.58  21.30
 6  6  6.14 Ц.р.
 14.35  20.30
 6  11  5.14 Ц.р.
 14.36  21.16
 7  1  6.19 Ц.р.
 13.40  20.59
7
(2 выхода)
 2

 5.19 Ц.р.

14.43

 -

 8.39

19.45

 Служебный    21.00  -  5.51

 

НАРЯД

Выпуск вагонов на линию по маршрутам в выходные и праздничные дни из депо_№1

Маршрут  График  Выезд из депо  Пересмена  Заезд в депо 
1
 2
 6.22 13.41
21.06
 1  3  5.06  13.55 21.20
 1  4 5.21
14.10
21.03
 1  5  5.35 14.24
21.17
 1  6 5.24
14.39
21.30
 1  9  6.40 -
12.52
 3  1 5.55
13.08
21.27
 3  2  6.13 13.22
21.26
 3  3  5.15 13.46
20.56
 3  4  5.57 14.03
21.12
 6  9 5.07
14.31
21.09
 6  10 5.16
14.39
21.17
 6  11  5.23 14.47
21.25
 6  14  7.05 -
12.37
 7  1  5.44 14.27
20.17
 Служебный   21.00
-
5.51

 

ХОДОВЫЕ ВАГОНЫ

Типы вагонов
Инвентарный  №
КТМ 5 М-3
 1061, 1066, 1071, 1073, 1083, 1088, 1109
Татра-Юг
 1915
К - 1
 1107, 1108

 

.

Бригада №1

Ф. И. О.
Класс
 Белуха С.В.    
 III
 Божева О.Н.
III
 Божко Н.А.
 III
 Волклмор Т.Н.
 II
 Выцына С.И.
 III
 Кажук Н.Л.
 I
 Москаленко Л.С.
 I
 Мультановский В.
 II
 Руснакова О.А.
 III
 Степанов В.Н.
 II
 Тихонов Н.
 III
 Феденко А.В.
 I
 Фиелок Я.И.
 I
 Ярмощук О.А.
 II

 

ВОДИТЕЛИ

Бригада №2

Ф. И. О.
Класс
 Долицай В.И.    
 I
 Джурмий И.А.
III
 Жмурко В.Г.
 I
 Кравецкий Е.В.
 II
 Луцик Д.Г.
 I
 Маркова Г.И.
 I
 Петрашко Ф.М.
 I
 Подила Л.Д.
 II
 Рюмин А.Е.
 III
 Спасова Т.С.
 II
 Ткаченко С.С.
 II
 Трач Н.В.
 I
 Финькова В.А.
 I
 Яцко И.А.
 II

 

.

Бригада №3

Ф. И. О.
Класс
 Варченко С.С.    
 II
 Волкомор А.Б.
II
 Волошина Е.В.
 I
 Дубняк Т.С.
 I
 Кавка С.Н.
 II
 Костюк О.М.
 III
 Мальгина О.
 III
 Подила О.К.
 I
 Пруткевич И.А.
 III
 Рожанская Л.В.
 II
 Рожанский В.Ю.
 II
 ******
 II
 Фарисей М.И.
 II
 Шкиндер В.И.
 I

 

Сделать бесплатный сайт с uCoz